مانیتور VICAM

  • مانیتور “32   برای سیستم های 4K و مانیتور “27 برای سیستم های 2K
  • قابلیت جابجایی در جهات و زوایای متفاوت متناسب با نیاز جراح به وسیله 3 بازوی متحرک نگهداری مانیتور
  • داشتن دید یکسان از همه زوایا به دلیل مجهز بودن به پنل IPS( In Plane-Switching )
  • عدم وجود تاری و سایه ناشی از جابجایی سریع دوربین در داخل بدن به دلیل مجهز بودن به فناوری Anti-image Flicker
  • عدم ایجاد خستگی و خشکی چشم به هنگام عمل های جراحی طولانی مدت و متوالی به دلیل مجهز بودن به تکنولوژی Low Blue Light با قابلیت حذف پرتو های آبی مضر