دوربین یونیورسال

  • دریافت تصاویر با کیفیت 4K و 2K
  • یکنواختی مستمر نور در کلیه نقاط تصویر
  • سرعت بسیار بالا در انتقال و پردازش تصاویر
  • تنظیم خودکارشفافیت وکیفیت تصاویر
  • تنظیم فاصله کانونی و متمرکز کردن تصویر روی نقطه ای خاص
  • قابلیت اتصال به لنز های مختلف
  • قابلیت اتصال به منبع نور سرد سایر سیستم ها و برند ها تنها با تغییر آداپتور ورودی در صورت آسیب دیدگی منبع نور سرد سیستم یکپارچه