ترولی VICAM

  • دارای 5 طبقه و یک کشو
  • طراحی متفاوت، مقاوم و سبک
  • جابجایی و حمل آسان
  • مجهز به 3 بازوی متحرک نگهدارنده مانیتور
  • مجهز به قاب نگهدارنده دوربین
  • مجهز به ترانس ایزوله جهت افزایش ایمنی الکتریکی
  • مجهز به داکت سیم های برق در قسمت عقب
  • مجهز به پایه نگهدارنده کپسول گاز CO2