آرتروپمپ

  • روش کم تهاجمی برای رساندن مایع به منطقه عمل
  • کالیبراسیون دقیق سیستم اندازه گیری از طریق عملکرد LEVEL
  • عملکرد FLUSH برای شستشوی کارآمد یک منطقه عمل
  • حافظه غیر فرار از تنظیمات اخیر
  • سه حالت کار پمپ سیال جهانی
  • سیگنال های صوتی و بصری که نصب صحیح لوله را تضمین می کند
  • کنترل اختیاری توسط یک کنترل از راه دور
  • صفحه نمایش بزرگ و واضح، یک منوی بصری
  • طراحی زیبا و مدرن